CONCURS ANIVERSAR “7 ani de Constantin Nautics”

-REGULAMENT-

  1. ORGANIZATOR

I.1. Organizatorul campaniei promoționale este Constantin Nautics SRL, (denumit în continuare “Constantin Nautics” sau “Organizator”) cu sediul social în București, str.Agricultori, nr.87, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/186/2014, cod de înregistrare fiscală RO32647510, reprezentată prin Lucian-Horia Gherghita, în calitate de Administrator.

I.2. Decizia de derulare a acestei Campanii conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru toți participanții. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial (denumit in continuare „Regulament Oficial”), prin întocmirea unui act adițional.

  1. DURATA CAMPANIEI PUBLICITARE

II.1. Campania publicitară ”7 ani de Constantin Nautics” va începe la data de 26.07.2021, ora 10:00:00 și va înceta la data de 03.10.2021, ora 23:59:59 inclusiv.

II.2. Campania publicitară va fi organizată și desfășurată online pe pagina web https://constantinnautics.ro, denumit în continuare „Website-ul” și în magazinul Constantin Nautics din ParkLake Shopping Center.

III. DREPT DE PARTICIPARE

III.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României. Campania se adresează tuturor persoanelor fizice, care au împlinit vârstă de 18 ani până la dată de 26 iulie 2021 (inclusiv), cu domiciliul stabil/reședința în România și care participa la Campanie (denumite în continuare „Participanți”).

III. 2. Nu pot participa la această Campanie angajații Organizatorilor, ai Constantin Nautics SRL

și nici membrii familiilor tuturor acestor persoane (soț/soție, copii, părinți, frați/surori).

III. 3. Pe toată perioada de desfășurare a concursului se poate participa o singură dată, cu o singură adresă de email.

III.4. Organizatorii își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la această Campanie a persoanelor care încearcă să fraudeze, în orice fel, Campania sau rezultatele acesteia.

III.5. Participarea la această Campanie presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

  1. DESCRIEREA PREMIILOR

Premiile oferite în cadrul acestei Campanii promoționale sunt:

IV.1. MARELE PREMIU

Marele premiu constă într-un Telefon mobil Apple iPhone 12, 64GB, 5G, Black în valoare de 4599 Lei (TVA inclus). Pentru a acumula șanse în tragerea la sorți pentru acest premiu, Participanții trebuie să aibă cel puțin o comandă validă în perioada desfășurării campaniei și să respecte condițiile de la art. III.

VII.2. Nu se va oferi contravaloarea premiului în bani.

IV.2. PREMII SĂPTĂMÂNALE

PREMIILE SĂPTĂMÂNALE vor fi disponibile în fiecare săptămâna din perioada 26.07 2021 – 03.10.2021 și vor fi acordate după cum urmează:

Nr. Crt. Perioada

(săptămâna de referință)

Premiu* Număr premii
1 26.07-01.08.2021 Voucher eMag 200 lei 1
2 02-08.08.2021 Voucher eMag 200 lei 1
3 09-15.08.2021 Voucher eMag 200 lei 1
4 16-22.08.2021 Voucher eMag 200 lei 1
5 23-29.08.2021 Voucher eMag 200 lei 1
6 30.08-05.09.2021 Voucher eMag 200 lei 1
7 06-12.09.2021 Voucher eMag 200 lei 1
8 13-19.09.2021 Voucher eMag 200 lei 1
9 20-26.09.2021 Voucher eMag 200 lei 1
10 27.09-03.10.2021 Voucher eMag 200 lei 1

Valabilitatea premiilor va fi comunicată Câștigătorilor, ulterior validării acestora conform condițiilor de validitate. Voucherul poate fi utilizat o singură dată, pe o singură comandă, iar valoarea achiziției trebuie să fie cel puțin egală cu valoarea cardului cadou. Nu se va oferi contravaloarea voucherului în bani, iar în cazul în care valoarea achiziției depășește valoarea cardului cadou, câștigătorul va achita diferența către furnizor. În cazul în care comandă are o valoare mai mică, diferența nu va fi restituită utilizatorului

Pentru a acumula șanse la această categorie de premii, un Participant trebuie să facă o comandă în săptămâna (perioada) de referință. Doar comenzile care sunt validate, achitate și respectă condițiile de la art. VII.2 vor putea intră în tombolă săptămânală pentru cele 10 vouchere eMAG în valoare de 200 RON/voucher;

IV.3 REDUCERI INSTANT

Reducerile instant constau în coduri de discount zilnice de 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% și 70% sau coduri de livrare gratuită a comenzii, aplicabile în coșul de cumpărături. Aceste reduceri vor fi acordate pe toată perioada de desfășurare a Campaniei și vor fi alocate aleatoriu de un sistem electronic. Descrierea și mecanismul pentru a beneficia de reducerile instant se regăsesc la art. VII.2 și VII.3.

  1. 4. Câștigătorii Marelui premiu și a celor 10 vouchere eMAG în valoare de 200 RON vor fi aleși prin tragere la sorți. Numele câștigătorilor va fi anunțat pe site-ul webhttps://constantinnautics.ro, pagina de facebookhttps://www.facebook.com/ConstantinNauticsRomania, și pagina de instagram https://www.instagram.com/constantin.nautics/, până la data de 10.10.2021.
  2. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR CONFORM LEGII

VI.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, puțând fi consultat gratuit pe site-ul https://constantinnautics.ro/spin-and-win-2021

VI.2. Participarea la campania publicitară “7 ani de Constantin Nautics” implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

VI.3. Prin participarea la prezența campanie publicitară, participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să între în baza de date a Constantin Nautics SRL, (denumit în continuare “Constantin Nautics” sau “Organizator”) cu sediul social în Bucureșți, str. Agricultori, nr.87, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/186/2014, cod de înregistrare fiscală RO32647510, acestea puțând fi folosite exclusiv pentru activitățile de marketing desfășurate de societate și partenerii săi, cu respectarea dispozițiilor legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

VII. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

VII.1. Campania publicitară se va desfășura pe perioada cuprinsă între 26.07-03.10.2021.

VII.2. Pentru a intra în concurs, participanții trebuie să între pe site-ul web https://constantinnautics.ro și să introducă o adresă de email corectă pentru a putea învârti de roata și pentru a primi codul de discount. Codul de discount va fi aplicat în pagina de Finalizare Comandă, la secțiune ”Aplică un cupon de discount”. Odată cu finalizarea comenzii, aceștia vor intra automat în tombola pentru câștigarea marelui premiu. Pentru a fi validat în cazul câștigării vreunui premiu la tombolă, câștigatorul trebuie să nu fi anulat comandă sau să nu fi returnat produsele comandate și fără să fi cerut returnarea valorii comenzii în urma retragerii din actul comercial cu organizatorul.

VII.3. În magazinul Constantin Nautics din ParkLake Shopping Center va exista o roata a norocului pe care clienții o vor învârti pentru a obține unul dintre premiile zilnice. Clienții vor trebui să completeze un formular cu datele de contact: nume, prenume, număr de telefon și adresă de email pentru a întra în tombola pentru câștigarea unuia dintre premii. Roata va avea și o secțiune ”Brațară gratuită”. Beneficiarii acestui premiu vor primi o brățară gratuită, alegerea modelului fiind exclusivă a Organizatorului.

VII.4. Fiecărei adrese de email îi corespunde un cont în care se vor acumula toate comenzile efectuate de un Participant, respectiv șansele la câștigarea premiilor. În cazul în care Participantul decide să își șteargă respectivul cont, indiferent de etapă în cadrul Campaniei în care Participantul se află, datele acestuia vor fi șterse din baza de date Constantin Nautics S.R.L. împreună cu activitatea sa pe website-ul www.constantinnautics.ro, aceasta incluzând și șansele de câștig la premiile Campaniei aflate în desfășurare. Dacă ulterior Participantul decide să își facă un alt cont cu aceeași adresă de email, contul respectiv va fi considerat un cont complet nou iar activitatea înregistrată pe contul șters NU va fi transferată.

VIII. ACORDAREA PREMIILOR

VIII.1. Câștigătorii reducerilor zilnice vor primi automat pe adresa de mail codul de discount corespunzător reducerii câștigate, pe care îl vor utiliza în pagina de Finalizare Comandă, la secțiunea ”Adaugă cupon de discount”. Odată cu finalizarea comenzii, aceștia vor întra automat în tombolă pentru câștigarea marelui premiu sau a unuia dintre cele 10 vouchere Emag în valoare de 200 de lei. În momentul validării câștigării unuia dintre premii câștigatorul trebuie să nu fi anulat comanda sau să nu fi returnat produsele comandate și fără să fi cerut returnarea valorii comenzii în urmă retragerii din actul comercial cu organizatorul.

VIII.2. Câștigătorii reducerilor zilnice din magazinul Constantin Nautics din ParkLake Shopping Center vor primi reducerea pe loc, constând într-un discount pe bonul fiscal primit, în funcție de valoarea reducerii. Clienții vor trebui să completeze un formular cu datele de contact: nume, prenume, număr de telefon și adresă de email pentru a întra în tombola pentru câștigarea unuia dintre premii. O persoană are voie să învârtă o singură dată roata norocului, iar în cazul în care nu dorește reducerea câștigată nu poate relua procesul de a învârți roata, în afară de cazul în care a învârtit roata și opțiunea este “Mai încearcă”. În acest caz are dreptul să mai învârtă roata până la câștigarea unei reduceri.

VIII.4. Câștigătorul Marelui premiu și al celor 10 vouchere eMAG în valoare de 200 RON/voucher vor fi aleși prin tragere la sorți. Numele câștigătorilor va fi anunțat pe site-ul web https://constantinnautics.ro, pagină de facebook ConstantinNauticsRomania, și pagină de instagram https://www.instagram.com/constantin.nautics/, până la dată de 10.10.2021, ora urmând a fi anunțată de organizator ulterior.

VIII.5. Toate tragerile la sorți se vor efectua electronic în prezența unei comisii formate din reprezentanți ai companiilor implicate în organizarea Campaniei.

VIII.6. Tragerea la sorți electronică presupune folosirea unui program (www.random.org) cu distribuție aleatorie care va selecta câștigătorii pe baza unei liste ce conține numărul de comandă și numerele de înscriere de pe formularele din magazin.

VIII.7. În cadrul tragerii la sorți se vor extrage atât pentru marele premiu, cât și pentru premiile săptămânale un câștigător și 2 rezerve. Se va apela la rezerve în cazul în care, din motive independente de voința Organizatorilor, aceștia nu pot lua legătură cu Participantul extras câștigător în termenul stabilit în prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectării a cel puțin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Campaniei. Se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase.

VIII.3. Predarea premiului se va face în baza unui proces verbal valabil încheiat între câștigător și organizator

VIII.4. Nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

  1. TAXE ȘI IMPOZITE

IX.1. Premiile cu valoare de peste 600 lei sunt generatoare de impozit pe venituri din premii, iar impozitul pe venit datorat de câștigători va fi reținut, declarat și virat către autoritățile fiscale de către Organizatori, conform legislației aplicabile în vigoare.

IX.2. Organizatorii nu sunt răspunzători pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorii sunt obligați să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat, conform Legii nr. 227/2015.

Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate legată de taxele, contribuțiile și impozitele ce decurg din realizarea transferurilor de bani către câștigători, dacă e cazul. Orice alte taxe, contribuții și impozite ce provin din predarea premiului către câștigător vor fi suportate de către Participant.

IX.3. Organizatorii își rezervă dreptul de a solicita orice documente cerute de autoritățile fiscale, exclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor de plată aferente impozitului pe premii, iar Câștigătorii se obligă să le furnizeze.

  1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare/desfășurare a Campaniei este disponibil, gratuit, oricărui solicitant la locația Campaniei/pagină de internet a Campaniei, cât și la sediul Organizatorului, din str.Agricultori, nr.87, Sector 2, Bucureșți, România .

  1. FORȚĂ MAJORĂ

Forță majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința să și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întârziată conform legii.

XII. ÎNCETAREA CAMPANIE

Prezența Campanie poate înceta în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ astfel încât organizarea și desfășurarea Campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.

XIII. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Participarea la această Campanie implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia.

Organizatorul este obligat să nu transmită datele personale către terți, cu excepția societăților comerciale implicate în organizarea Campaniei. Participanților la Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de legile privind protecția persoanelor cu privire la procesarea datelor personale și liberă circulație a acestor date (dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție etc.) pe baza cererii scrise a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa din str.Agricultori, nr.87, Sector 2, Bucureșți, România.

Pentru exercitarea drepturilor sus menționate, persoană implicată poate solicită acest lucru Organizatorului printr-o cerere scrisă, datată și semnată.

Organizatorul este obligat să comunice măsurile luate și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele personale privind persoană implicată, în termen de 10 zile de la primirea cererii. Organizatorul se obligă că, la prima comunicare în scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date creată în acest mod, va aduce la cunoștință drepturile conforme cu legile privind protecția datelor cu caracter personal.

Dacă participanții nu solicită în scris altfel, aceștia sunt de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor personale de către Organizator în modul prezentat în paragraful anterior. În orice moment participanții își pot retrage acordul privind utilizarea datelor personale sau primirea oricăror informații sau corespondențe printr-o cerere întocmită în formă scrisă, trimisă pe adresa Organizatorului.

XIV. DIVERSE

XIV.1. Eventualele contestații legate de derularea Campaniei pot fi adresate telefonic la linia informativă 0743 225555 și vor fi luate în considerare până la dată încheierii Campaniei. După această dată, Organizatorii nu vor mai lua în considerare nicio contestație. Soluționarea contestațiilor se va face printr-un proces verbal de soluționare, care va cuprinde decizia finală a Organizatorilor.

XIV.2. Participanții vor suportă costurile de folosire a Internetului pentru accesarea Website-ului, www.constantinnautics.ro.